Νέα δημοπρασία αρχές Σεπτεμβρίου από τον ΟΔΔΗΧ

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας τριών μηνών, προγραμματίζει για την 6η Σεπτεμβρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με στόχο την άντληση 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ως ημερομηνία διακανονισμού (settlement) ορίστηκε η Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου.

πηγή