Μέτρα για την περαιτέρω οχύρωση του ενεργειακού συστήματος επεξεργάζεται η ΡΑΕ

Μέτρα για την περαιτέρω οχύρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας, επεξεργάζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με τη συνδρομή και των αρμόδιων διαχειριστών, και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και ενόψει του χειμώνα του 2018, εκπονείται νέα μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα που είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ΦΑ, επισήμανε ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Νίκος Μπουλαξής, στη διάρκεια αποψινής εκδήλωσης που έγινε στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ.

Η ΡΑΕ έχει πλήρης επίγνωση της σημασίας της ασφάλειας εφοδιασμού, επισήμανε ο ίδιος και υπενθύμισε ότι “κατά το προηγούμενο χειμώνα, συγκεκριμένα το δίμηνο Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017, η χώρα βίωσε μια δύσκολη ενεργειακή κρίση που ξεπεράστηκε χωρίς απτές επιπτώσεις στους καταναλωτές. Η ΡΑΕ, σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στο σχέδιο εκτάκτων αναγκών για τις κρίσεις φυσικού αερίου, συντόνισε την ομάδα διαχείρισης κρίσεων φυσικού αερίου, ώστε η κρίση να ξεπεραστεί, σχεδόν ανώδυνα”.

Αναφερόμενος στα μέτρα που βρίσκονται υπό επεξεργασία, ο πρόεδρος της ΡΑΕ τόνισε ότι αυτά αφορούν τόσο την αγορά, για την αποφυγή της επανάληψης της περσινής εμπειρίας, όσο και των υποδομών, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. ” Ιδίως όμως εξετάζεται η υλοποίηση των ειδικών όρων των αδειών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων φυσικού αερίου, για την απρόσκοπτη λειτουργία τους σε περιόδους κρίσης ΦΑ, βάσει των επιλογών για εναλλακτικό καύσιμο ή αποθηκευμένων ποσοτήτων ΦΑ ή, σε κάθε περίπτωση, με την εξασφάλιση της διάθεσης επαρκών ποσοτήτων φυσικού αερίου κατά την κρίσιμη περίοδο Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου”, επισήμανε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μπουλαξής τόνισε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας “οφείλει να ανοίξει τους δρόμους για μια ενιαία ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, εφαρμόζοντας τους κανόνες εκείνους που κινούνται μεν στους βασικούς άξονες της εθνικής και κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής, αλλά εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο συμφέρον και τον καταναλωτή” και επισήμανε “αυτό το στοίχημα, θέλουμε και μπορούμε να το κερδίσουμε”.

(ΑΠΕ – ΜΠΕ)

πηγή