Κάτι καινούργιο στην αντισύλληψη για την Ελλάδα!

Τώρα μπορεί κάθε γυναίκα (*) να έχει ορμονική αντισύλληψη μία φορά τον μήνα, με τον…