Είναι τόσο «κακό» το φαγητό μετά τις οκτώ το βράδυ;