Δύο νέα πιλοτικά προγράμματα της Κομισιόν για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας

Nα υποβάλλουν τις αιτήσεις για δύο πιλοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκαν τον Ιούλιο, με στόχο τις επενδύσεις μέσω της προσέγγισης της «έξυπνης εξειδίκευσης», τον μετασχηματισμό της οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, καλούνται οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, με προθεσμία που λήγει μόλις στις 31 Οκτωβρίου.

Με την ενσωμάτωσή της σε όλα τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής, αρχής γενομένης από το 2014, «η έξυπνη εξειδίκευση» βελτίωσε τον τρόπο που οι περιφέρειες σχεδιάζουν τις στρατηγικές καινοτομίας τους μέσα από τη διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών επιχειρήσεων και των ερευνητών. Ειδικότερα, η πρώτη πρόσκληση αφορά στην Εξατομικευμένη στήριξη για τις περιφέρειες που βρίσκονται σε στάδιο βιομηχανικής μετάβασης, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων στις περιφέρειες που έχουν πληγεί από τις απώλειες θέσεων εργασίας, την έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και την αποβιομηχάνιση.Τα κύρια οφέλη που πηγάζουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι:

• η παροχή εξατομικευμένης βοήθειας από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως αρωγός στο πλαίσιο διαμόρφωσης περιφερειακών στρατηγικών για τον οικονομικό μετασχηματισμό. Η Κομισιόν πρόκειται να διαθέσει μέχρι και 200.000 ευρώ ανά περιφέρεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την κάλυψη του κόστους εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης.

• η συμπληρωματική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τις βιομηχανικές μεταλλαγές, ώστε να βοηθηθούν οι περιφέρειες στη διαμόρφωση πολιτικών για τους συνεργατικούς σχηματισμούς και στην καλύτερη διασύνδεση τοπικών επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

• Ποσό ύψους έως 300.000 ευρώ από το ΕΤΠΑ για τη στήριξη της έγκαιρης υλοποίησης των περιφερειακών στρατηγικών για τον οικονομικό μετασχηματισμό, με απαραίτητη προϋπόθεση την επίτευξη επαρκούς προόδου ως προς την ανάπτυξή τους.Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση επικεντρώνεται κυρίως στις «περιφέρειες μετάβασης» και τις «περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες», εκ των οποίων θα προεπιλεγούν πέντε.

Ανάλογα με το επίπεδο ενδιαφέροντος, η Επιτροπή μπορεί να επαναλάβει την πρόσκληση, ώστε να προεπιλέξει πέντε ακόμη περιφέρειες, με νέο και παρόμοιο προϋπολογισμό.Η δεύτερη πρόσκληση αφορά στις Διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας, κύριος στόχος του οποίου είναι η εμπορική αξιοποίηση και η επέκταση διαπεριφερειακών έργων με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης σε τομείς προτεραιότητας, όπως τα μαζικά δεδομένα, η βιοοικονομία, η αποδοτική χρήση των πόρων, η συνδεδεμένη κινητικότητα, η υγεία και η ενεργός γήρανση ή η κυβερνοασφάλεια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το εν λόγω πρόγραμμα έχουν διακρατικές εταιρικές σχέσεις περιφερειακών αρχών από τουλάχιστον τέσσερις χώρες της ΕΕ και με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, συνεργατικών σχηματισμών και επιχειρήσεων.Στη συνέχεια, θα επιλεγούν 5 έως 10 εταιρικές σχέσεις, οι οποίες θα λάβουν εξατομικευμένη στήριξη από ειδικές ομάδες που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής και στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από διάφορα θεματικά τμήματα, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Για την ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων, το ΕΤΠΑ θα διαθέσει συνολικό ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.Από την πλευρά της, η αρμόδια Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε ότι «υπάρχουν πέντε βήματα που πρέπει να κάνει μια περιφέρεια, για να αναρριχηθεί στην αλυσίδα αξίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία: υιοθέτηση της καινοτομίας, ψηφιοποίηση, απεξάρτηση από τον άνθρακα, ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων και άρση των εμποδίων στις επενδύσεις. Τα πιλοτικά σχέδια που εγκαινιάζουμε σήμερα δείχνουν ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει τις περιφέρειές της σε κάθε βήμα αυτής της πορείας».Τα αποτελέσματα των προσκλήσεων θα δημοσιευθούν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Πηγή : EurActiv.gr

πηγή