Βελτιώνεται η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών – Μειώθηκε σημαντικά η εξάρτησή τους από τον ELA

Σημαντική μείωση παρουσίασε η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).

Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματος της Τραπέζης της Ελλάδος, ο συνολικός δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από τον ELA περιορίστηκε στα 28,6 δισ. ευρώ, αντανακλώντας μείωση κατά 4 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών.

Δείτε επίσης: Επιστρέφουν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες για πέμπτο μήνα

Στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεται: «Στις 26 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 28,6 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τραπέζης της Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 4 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

πηγή