Βελτιωμένο πλεόνασμα 711 εκ. ευρώ το διάστημα Ιανουάριος – Απρίλιος 2018

Το ενοποιημένο πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 711 εκ. ευρώ, σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το διάστημα Ιανουάριος – Απρίλιος 2018.

Συγκεκριμένα, το ενοποιημένο πλεόνασμα ανέρχεται σε 2,356 δισ. ευρώ έναντι 1,645 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίζει βελτιωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 654 εκ. ευρώ έναντι του α’ τετραμήνου του 2017 (1,837 δισ. ευρώ από 1,182 δισ. ευρώ).

Όσον αφορά τα έσοδα, παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 727 εκ. ευρώ και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 350 εκ. ευρώ. Αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα».

Για την ακρίβεια, πρόκειται για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαμόρφωσαν τα έσοδα αποκρατικοποίησεων τετραμήνου 2017 στα 956 εκ. ευρώ έναντι 35 εκ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2018. Παρότι σε ταμειακούς όρους τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων έχουν σημαντική επίπτωση, σε δημοσιονομικούς όρους η επίπτωση είναι μικρότερη.

Τέλος, οι επιστροφές φόρων είναι αυξημένες κατά 40 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά τις δαπάνες, παρατηρείται μείωση κατά 1,120 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (727 εκ. ευρώ) αφορά δαπάνες για τόκους, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες κατά 361 εκ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ κατά 32 εκ. ευρώ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης ήταν χαμηλότερη της αντίστοιχης του α’ τετραμήνου του 2017, καθώς διαμορφώθηκε σε 44 εκ. ευρώ έναντι 157 εκ. ευρώ πέρυσι.

πηγή