Αύξηση 5% της χρηματοδότησης στους ΟΤΑ προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2018

Κατά 5% αυξήθηκε η χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2018 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2017, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μειωμένες κατά 129 εκατ. ευρώ είναι οι αποδόσεις μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2018-2021, λόγω της νέας μειωμένης πρόβλεψης, κυρίως του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων του τακτικού προϋπολογισμού που διαμορφώνει τους ΚΑΠ.

Όπως εξηγούν οι κύκλοι του υπουργείου, το σύνολο των μεταβιβάσεων σε ΟΤΑ για το 2017 σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, προβλέπεται να ανέλθει στα 3,035 δισ. ευρώ. Με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, η πρόβλεψη για το 2018 είχε εκτιμηθεί σε σύνολο μεταβιβάσεων 3,319 δισ. ευρώ. Η πρόβλεψη του προσχεδίου, αν και υπολείπεται του Μεσοπρόθεσμου, οδηγεί σε συνολική κρατική επιχορήγηση (ΚΑΠ + Ειδική Επιχορήγηση) ύψους 3,190 δις ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Προϋπολογισμό του 2017, είναι σαφής η αντιστροφή της μείωσης της δημόσιας επιχορήγησης (ΚΑΠ + Ειδική Επιχορήγηση) και η αύξησή της για το 2018, προσθέτουν οι κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

πηγή